Digitalizace a udržitelnost může přinést miliony nových pracovních míst

Podle studie společnosti Accenture mohou a větší zájem o udržitelnost a investice do digitalizace do roku 2030 v Evropě přidat miliony pracovních míst. Více než tři čtvrtiny evropských společností plánují v příštích třech letech zvýšit kvalifikaci nebo rekvalifikovat až 25 % svých pracovních sil. Devět z deseti evropských společností (88 %) plánuje letos zvýšit své investice do digitální transformace a udržitelnosti, přičemž pouze 58 % zvýšilo tyto investice v roce 2020

Podle nové stude společnosti Accenture, provedené ve spolupráci s BusinessEurope, uskupením sdružujícím malé i velké firmy, by zrychlené investice do digitálních technologií mohly do roku 2030 vytvořit v Evropě až 5,7 milionu nových pracovních míst. Podporu investic si samozřejmě zaslouží i udržitelnost, která hraje obrovskou roli.

Studie Europe’s new dawn – Reinventing industry for future competitiveness ukazuje, že ačkoli Evropa před pandemií z hlediska růstu a podílu na trhu držela krok s ostatními regiony, trajektorie vývoje se od té doby spíše odkláněla. Evropské podniky nyní očekávají, že jejich zotavení z pandemie bude trvat nejméně o šest měsíců déle, než očekávají společnosti v asijsko-pacifickém regionu a v Severní Americe.

Udržitelnost a digitalizace by mohla vytvořit miliony nových pracovních míst

Studie však ukazuje, že Evropa je v pozici, kdy může využít příležitost k budoucímu růstu, především díky své síle v klíčových průmyslových odvětvích. Tato síla spojená s investicemi do digitalizace a udržitelnosti by mohla do roku 2030 zvýšit zaměstnanost a vytvořit miliony pracovních míst. Rychlé investice do digitalizace a udržitelnosti – které studie označuje jako „Twin Transformation“ – by mohly výrazně podpořit  tvorbu pracovních míst. Těch by pak do roku 2030 v regionu přibylo až o 5,7 milionu více ve srovnání se situací, kdy by tempo investice do digitálního a udržitelného rozvoje nezrychlilo. Mezi průmyslová odvětví, v nichž by mohla nová pracovní místa vznikat, patří výroba průmyslových zařízení, high tech, software, veřejné služby, automobilový průmysl, biologické vědy či oblast médií a komunikace. 

K vytvoření těchto pracovních míst musí Evropa upevnit svou přední pozici v automobilovém a spotřebním průmyslu, v komerčních i veřejných službách a v chemickém průmyslu, a také stavět na potenciálu některých odvětví, v nichž jsou evropské podniky již dobře etablované, jako je letecký a obranný průmysl, přírodní vědy a komunikace/média. Příležitosti existují i v jiných  odvětvích, jakými je například výroba průmyslových zařízení či vývoj technologií a softwaru. Investice do inovací je proto velice důležitá.

„Jsme svědky vzniku nového paradigmatu pro růst a konkurenceschopnost na celém světě, které mohou evropské společnosti dobře využít,“ uvedl Jean-Marc Ollagnier, generální ředitel společnosti Accenture pro Evropu. „Poměrně pomalé tempo vakcinace v Evropě může brzdit naděje podniků na rychlé oživení provozu. Avšak vedoucí pozice, kterou Evropa zastává v oblasti udržitelnosti – spolu s dalšími investicemi do nejslibnějších technologií a rozvíjejících se mezioborových ekosystémů, jako je mobilita – by mohla zvýšit její konkurenceschopnost, umožnit nástup globálních lídrů a vytvořit miliony nových pracovních míst.“

Aby si evropský průmysl udržel svoji pozici v daných oborech nebo se v nich stal lídrem, bude muset investovat do určitých technologií a oblastí s vysokým růstem. Podle průzkumu, provedeného se 700 výkonnými manažery v celé Evropě, by se investice do technologií měly zaměřit na umělou inteligenci, kterou uvádí 66 % respondentů, 5G a 6G (58 %), cloud (52 %) a baterie nové generace (34 %). Když byli požádáni o identifikaci oblastí s vysokým růstem, tzv. „inteligentní výrobu“ uvedlo více dotazovaných (55 %) než jakékoli jiné oblasti. Následovala „digitalizace zdraví“ (50 %), „inteligentní mobilita“ (46 %) a „přeměna energetiky“ (33 %).

Fairtrade - udržitelná spotřeba a udržitelnost

Evropské podniky urychlující investice do technologií, udržitelnosti a svých pracovních sil

Devět z deseti evropských společností (88 %) plánuje letos zvýšit své investice do digitální transformace a udržitelnosti, přičemž pouze 58 % zvýšilo tyto investice v roce 2020. Rovněž kladou velký důraz na rekvalifikaci pracovních sil. Více než tři čtvrtiny (86 %) evropských společností plánují v příštích třech letech zvýšit kvalifikaci nebo rekvalifikovat až 25 % zaměstnanců, aby drželi krok s potřebami své společnosti. Celkově by ze zvyšování kvalifikace a rekvalifikace mohlo těžit přibližně sedm milionů pracovníků. 

Zásadní úloha vlád evropských zemí a orgánů EU při posilování pozice evropských lídrů

Klíčovou roli při posílení evropského průmyslu a tvorbě nových pracovních míst v regionu budou hrát evropské vlády a orgány EU. Průzkum určil pět hlavních kroků, které od nich evropské firmy očekávají. Mezi ně patří:

  • Podpořit vznik vzdělané a kvalifikované pracovní síly: to zahrnuje modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy, podporou klíčových inkubátorů pro nové talenty a zajištění digitální gramotnosti, celoživotního učení a odborného vzdělávání.
  • Umožnit digitální transformaci a přechod k udržitelné ekonomice: to zahrnuje plánování a zavedení společné technologické infrastruktury (5G, cloud, IoT, AI) a podporu úsilí o dekarbonizaci. Očekává se také vytvoření regulačního rámce vstřícného k investicím a inovacím, například snížením právní fragmentace a byrokracie a dalším rozvojem inovačních center pro testování nových technologií.
  • Podporovat rozvoj průmyslových odvětví s vysokým potenciálem: zejména investicemi do výzkumu a inovací, přijetím politiky na podporu rozvoje inovativních průmyslových ekosystémů a vytvářením partnerství veřejného a soukromého sektoru.

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující profesionální služby v oblasti digitalizace, cloudu a kybernetické bezpečnosti. Díky propojení zkušeností a specializovaných dovedností ve více než 40 průmyslových odvětvích nabízíme služby v oblastech poradenství & strategie, Interactive, Technology a Operations – a to díky podpoře největší celosvětové sítě Advanced Technology a Intelligent Operations center. Našich 537 000 zaměstnanců využívá možnosti nejnovějších technologií i lidské vynalézavosti v práci pro klienty ve více než 120 zemích. Díky síle změn vytváříme hodnoty a zvyšujeme úspěšnost našich klientů, lidí, akcionářů, partnerů i celé společnosti. Navštivte nás na www.accenture.com