Přes 156 000 stromů do českých lesů. BAUHAUS zakončí letošní CSR projekt sérií eventů

Společnost BAUHAUS se letos v rámci svého CSR projektu zavázala v České republice vysadit 100 000 stromů. Díky pomoci zákazníků zajistí do konce roku výsadbu dalších více než 56 000 stromů. Cílem projektu bylo akcentovat téma ochrany a obnovy českých lesů. Akci, kterou podpořila rozsáhlá marketingová kampaň napříč komunikačními kanály, zakončí řada říjnových eventů. Během nich se bude moci veřejnost mimo jiné zapojit do společné výsadby stromků. 

„Smyslem našeho projektu nebylo pouze zvýšit povědomí o aktuálních problémech lesa a jeho vhodné ochraně, ale také motivovat a aktivně zapojit naše zákazníky i širší veřejnost. Překvapilo nás, jak velký zájem o téma lidé projevili. Právě díky jejich podpoře vysadíme do konce roku k již zasazeným 100 000 stromům dalších 56 658. Jsme rádi, že téma u veřejnosti rezonovalo a lidem na životním prostředí záleží,“ říká Jindřich Hovorka z marketingového oddělení společnosti BAUHAUS. 

Ochrana životního prostředí, udržitelnost a ekologie jsou pro BAUHAUS, významného evropského hráče v segmentu hobbymarketů, dlouhodobě stěžejní a podporované hodnoty. I proto byla ochrana a revitalizace českých lesů zasažených kalamitami a problémy s kůrovcem zvolena jako hlavní CSR projekt letošního roku. Odborné záštity se ujala organizace PEFC, která se věnuje kvalitě a původu dřeva a zároveň dohlíží na jeho šetrné zpracování. Právě s její pomocí byly poblíž odborných center BAUHAUS vybrány nejvíce potřebné lokality pro výsadbu 100 000 stromů.

Širší veřejnost byla o projektu informována prostřednictvím rozsáhlé marketingové kampaně, zákazníci se o akci dozvěděli také přímo v odborných centrech BAUHAUS. Zapojit se mohli koupí certifikátu v hodnotě 25 Kč nebo 100 Kč u pokladny, přispěli tak výsadnou jednoho či čtyř stromů. „Chtěli jsme lidem ukázat, že pomoc je vlastně velmi jednoduchá. Zároveň jsme jim nabídli snadnou cestu, jak podpořit přírodu a stav životního prostředí poblíž jejich bydliště. Velký zájem o certifikáty nás potěšil. Skutečnost, že lidé přispěli na výsadbu více než 56 000 dalších stromů, překonala jakékoliv počáteční představy,“ přibližuje dále Hovorka.

Projekt zakončí eventy konané v lokalitách poblíž odborných center BAUHAUS a zahrnou i výsadbu stromů. „Všichni zájemci, nehledě na to, zda přispěli koupí certifikátu, se mohou zúčastnit sázení stromů přímo ve vybraných lokalitách v lese. Akce konající se v průběhu října bude doprovázet program, během kterého se dozvědí zajímavé informace o aktuálním stavu a ochraně českých lesů, setkají se se zástupci organizace PEFC a také s lidmi, kteří o les denně pečují,“ upřesňuje Hovorka. 

CSR projekt byl od začátku března podporován televizními spoty z tvorby agentury DDB Germany v Düsseldorfu, a to na kanálech skupin Prima, Nova a doplňkově také na ČT. Kromě TV probíhala kampaň i v rádiu, tisku, online a OOH, během které BAUHAUS využil mimo jiné i CLV plochy s technologií lentikulárního tisku. Přímo v odborných centrech pak byli zákazníci o projektu informování také formou instore prvků.