Světový den diabetu upozorňuje na prevenci i na život s cukrovkou

Zdroj obrázku: Tojesenzace.cz

14. listopadu si každoročně celý svět připomíná Den diabetu a upozorňuje jak na rizika, která s tímto onemocněním souvisí, tak i na jeho možnou prevenci a zdravý životní styl. Cukrovka druhého typu patří k onemocněním, která mají celosvětově rostoucí tendence. „Rychlost, s jakou se počet lidí trpících touto chorobou zvyšuje, je rozdílná v rámci různých regionů. Může za to nejen odlišný přístup ke stravě, ale i lokální znalosti a úroveň lékařské péče,“ vysvětluje Lukáš Vrána, výživový poradce a školitel programu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan s tím, že léčba většinou zahrnuje různé medikace, dietní opatření, chirurgické zákroky a v pokročilých fázích aplikaci inzulinu. 

Statistika je neúprosná. Už v roce 2018 překročil zaznamenaný počet pacientů trpících diabetem hranici jednoho milionu osob, přičemž naprostá většina je postižena diabetem 2. typu a 760 tisíc osob bylo léčeno antidiabetiky. V témže roce pak zemřelo s diagnózou diabetu37 522 lidí. „V České republice každoročně přibude až 30 000 nových pacientů. V roce 2030 tak bude jen v České republice kolem jednoho a čtvrt milionu diabetiků. Celosvětový odhad pak říká, že do roku 2045 se podíl pacientů s cukrovkou zvýší o 51 %. V rámci Evropy pak odhadujeme zvýšení o 15 %,“ vysvětluje Lukáš Vrána s dalším nemilosrdným předpokladem, že asi jedna čtvrtina ze skutečného počtu diabetiků není diagnostikována. 

Lze diabetu předcházet? 

V červenci 2021 byla svolána skupina specializovaných dietologů a lékařů za podpory britského dietetického úřadu, British Dietetic Association, a nejvyšší charitativní organizace pro diabetiky, Diabetes UK. Tato skupina odborníků přezkoumala více než 90 publikovaných studií o nejlepších dietních přístupech vedoucích k remisi diabetu. „Skupina dospěla k závěru, že z hlediska remise diabetu fungují specializované potraviny nahrazující běžné jídlo nejméně dvakrát lépe než jiná dietní opatření. Není překvapením, že hlavní pozornost tohoto přehledu byla zaměřena na výsledky přelomové studie DiRECT, která používala produkty dodávané společností The 1:1 Diet s pravidelnou konzultací a vyhodnocováním pokroků,“ upřesňuje výživový poradce s tím, že odborníci zmínili také dvě další klíčové studie týkající se diabetu založené na produktech The 1:1 Diet. První je studie DIADEM-1 – kterou popsali jako „vysoce účinnou“. Druhá studie publikovaná v periodiku British Medical Journal naznačila, že jednou z nejvhodnějších diet při diabetu je tzv. „low energy diet“, tedy nízkoenergetická dieta za použití speciálních produktů. 

Pokroková studie DiRECT – nové výsledky potvrzují předchozí závěry

Před několika lety se charitativní organizace Diabetes UK spojila s mezinárodně uznávanými vědci, aby navrhli studii, která by otestovala, zda může nízkoenergetická dieta založená na speciálních produktech pomoci k remisi diabetu. Společnost The 1:1 Diet poskytnula nejen produkty, ale i znalosti a rady ohledně individuálního vedení účastníků studie. Výsledkem bylo uveřejnění studie DiRECT v roce 2017. Tato studie je široce uznávána jako vědecká práce, která změnila způsob, jakým lékaři přemýšleli o dietě a cukrovce.

V září 2021 byla uvedena nová studie navazující na DiRECT, ve které byly zveřejněny výsledky rozhovorů s účastníky studie před, během a poté, co zhubnuli a dostali se do remise. Výsledky poskytují důležitý pohled na jejich zkušenosti v průběhu celého období, kdy se jim výrazně zlepšilo jejich zdraví. „Klíčovým poznatkem z rozhovorů s účastníky bylo, že v průběhu procesu léčby byla vyžadována zvýšená individuální podpora poradců, stejně tak jako v období, kdy účastníci začali přecházet na běžnou stravu. Dále účastníci uvedli, že následování pravidel bylo jednodušší, než předpokládali,“ doplňuje Lukáš Vrána. 

Vědci dále uvedli, že rychlý úbytek hmotnosti a změny markerů diabetu poskytovaly průběžnou motivaci, a také sdělili, že podpora, které se účastníkům dostávalo, a občasné návraty ke speciálním produktům pomáhaly účastníkům s udržením snížené hmotnosti. „Klíčové pak byly pro pacienty ty oblasti, na které se i my zaměřujeme ve svém programu – kvalitní speciální produkty a pravidelná a flexibilní podpora,“ uzavírá Lukáš Vrána s tím, že tyto aspekty byly shledány jako nejúčinnější, a vedly k úspěchu studie DiRECT u diabetiků.