UniCredit se stala členem Net-Zero Banking Alliance zřízené OSN

Zdroj obrázku: seb.no

Net-Zero Banking Alliance (NZBA) je celosvětově známá aliance více než 50 bank působící v oblasti průmyslu OSN, která bojuje za lepší klima. Za cíl si dávají třeba dosažení nulové bilance emisí do roku 2050 nebo dříve. Její součástí se nově stala i skupina UniCredit.

76 členů aliance pochází z více než 35 zemí a společně zastupují bankovní aktiva v hodnotě 54 bilionů dolarů. Tolik peněz je více než třetina celkových bankovních aktiv na celém světě. Aliance momentálně nejvíc bojuje za lepší klima, jak již bylo zmíněno výše. 

Členové se zavázali například každoročně zveřejňovat emise a jejich náročnost, upřednostnit oblasti s nejvýznamnějším dopadem – tedy ty, kde se produkuje nejvíce skleníkových plynů a emisí, nebo zohledňovat nejlepší dostupné vědecké poznatky. 

Andrea Orcel, generální ředitel skupiny UniCredit, uvedl: „Skupina UniCredit je hrdá na to, že se stala členem aliance Net-Zero Banking Alliance a zavazuje ke sladění svých úvěrových a investičních portfolií s cílem dosáhnout nulové bilance emisí do roku 2050. Tato událost je důležitým milníkem na naší cestě k udržitelnější budoucnosti a je nezbytnou aktivitou, jejíž cílem je upření pozornosti na problematiku a dosáhnout značného pokroku v této oblasti.“

Orcel také dodává: „Zaměřujeme se na zajištění pozitivního a udržitelného přechodu na zelenou energii, která nebude škodit planetě ani jejím obyvatelům. Naše členství v alianci Net-Zero Banking Alliance představuje závazek pomáhat společnosti uskutečnit tuto změnu. Není to nic, co by se mohlo změnit ze dne na den, ale věřím, že rok 2050 je tím správným cílem, ke kterému se naše odvětví zavázalo, a těším se na změny, které v budoucnu nastanou.“