Téměř 300 asistenčních a vodicích psů za 20 let. S touto bilancí slaví Helppes kulaté narozeniny

Asistenční a vodicí psi pomáhají lidem s postižením překonávat bariéry a zlepšovat kvalitu života. Helppes, první akreditované výcvikové centrum pro asistenční a vodicí psy v ČR, letos slaví 20 let své působnosti. Během dvou dekád organizace vychovala a následně předala téměř 300 psů, kteří pomáhají lidem žít plnohodnotnější život. Mnoho let však marně bojuje za úpravu nedostačující legislativy.

Díky speciálně vycvičeným psům se mohou lidé s nejrůznějším druhem postižení (nevidomí, lidé na vozíčku, epileptici, diabetici, lidé s posttraumatickým syndromem či děti s poruchou autistického spektra atd.) osamostatnit. Většinou jsou totiž odkázání na pomoc ostatních, což jim brání v získání sebevědomí nebo v navození pocitu bezpečí. S tím vším jim mohou tito psi pomoci.

Každé postižení vyžaduje speciální trénink

Výcvik speciálních psů je dlouhý a finančně nákladný. Odborný výcvik trvá 6 až 12 měsíců a průměrně vyjde na 300 tisíc korun.  „Celému procesu předchází zhruba desetiměsíční výchova štěňat, která se musí plně socializovat a naučit základní principy soužití s člověkem. Pro štěně je první rok v životě nejdůležitější. Teprve potom můžeme přejít k samotnému výcviku asistenčních nebo vodicích psů,“ vysvětluje začátek cesty tréninkem ředitelka organizace Helppes Zuzana Daušová s tím, že štěňat, která mají potenciál stát se psím pomocníkem, je poslední dobou velmi málo. „Pejsci jsou trénováni na situace, v nichž musí splnit nejrůznější úkony. Výcvik asistenčního psa pro diabetika je tedy trochu jiný než asistenčního psa pro vozíčkáře. Samozřejmě existují průsečíky, nicméně každý pes se postupně stává expertem ve specifické oblasti,“ dodává ředitelka organizace Helppes.

Věděli jste, že:
Nejčastějším plemenem asistenčních psů jsou retrieveři – labradorský, zlatý a flat coated?
Před začátkem výcviku se štěňata do věku jednoho roku umisťují do běžných rodin, kde se učí základy slušného chování, hygienu a rozvíjí se jejich schopnosti? V Evropě je pouze 40 akreditovaných výcvikových center?

Legislativa na okraji zájmu

Výchova a výcvik speciálních psů není jen finančně a časově nákladnou záležitostí. Další překážky se nachází v legislativě, která má dodnes mezery a komplikuje výcvik. „Problémem, který překračuje nejen hranice našeho státu, ale i evropského kontinentu, jsou falešní asistenční psi a organizace, které je nabízejí,“ říká Daušová s tím, že evropské směrnice jsou ve fázi rozpracovanosti a bez žádného valného výsledku již od roku 2016. „Jako zcela zásadní vidím způsob a proces certifikace organizací, ve kterých výchova a výcvik psích pomocníků probíhá. Tyto organizace by opravdu měly splňovat ty nejpřísnější mezinárodní standardy, abychom mohli zlepšit všeobecnou kvalitu služeb,“ vysvětluje Zuzana Daušová. 

Dalším důležitým aspektem je neukotvení termínů asistenční a vodicí pes v české legislativě. I proto
se velmi často musí lidé s takto vycvičenými psy potýkat s nepříjemnými situacemi na veřejně dostupných místech jako například v obchodech, na úřadech, ve školách nebo i kulturních institucích, kde jim pes aktivně pomáhá. Ostatní lidé pro to ale nemají pochopení, a to kvůli nízkému povědomí o problematice, jež vyplývá mimo jiné z nedostatečné legislativní úpravy.

Nutnost dlouholetých partnerství

V letošním roce slaví organizace 20leté výročí od svého vzniku. Během této doby se jí podařilo předat téměř 300 psů a usnadnit tím každodenní život v běžné společnosti stovkám lidí. Mezi aktivity, které Helppes realizuje, patří také Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních a vodících psů či tradiční veřejné promoce psích studentů daného ročníků – Super den, v jehož rámci jsou slavnostně předáváni pejsci svým novým paničkám a páníčkům. „Bez pomoci našich dlouhodobých partnerů by byla naše cesta ještě klikatější. Například Staropramen je s námi už 10 let a s jeho pomocí jsme uskutečnili nespočet projektů,“ vysvětluje Daušová. „Partnerství nespočívá pouze ve finanční pomoci, ale také odborném poradenství například v oblasti marketingu, naši zaměstnanci se podílí na kultivaci centra manuálně v rámci akce Dny, kdy pomáháme. Běžně také poskytujeme naše produkty či služby při pořádání akcí,“ doplňuje Alena Váchová, manažerka komunikace a firemních záležitostí ve Staropramenu. 

O organizaci:
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s. dokázalo jako první ze zemí tzv. východního bloku splnit přísné standardy v poskytování služeb spojených s výcvikem asistenčních a vodicích psů a získalo akreditaci mezinárodně uznávaných odborných organizací Assistance Dogs International a Assistance Dogs Europe. Jako jediná profesní nezisková organizace svého druhu v ČR je také registrovaným poskytovatelem sociálních služeb