Sberbank podpořila Běh dobré vůle

Sberbank se dlouhodobě věnuje podpoře charitativních projektů i zdravého životního stylu. Ideálním spojením obojího tak byl Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Účastnilo se ho 32 zaměstnanců banky v čele s generální ředitelkou a předsedkyní představenstva Marijanou Vasilescu. Výtěžek ze startovného bude celý věnován na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci ovlivněné nemocí, ztrátou bydlení či domácím násilím.

„Spolu s kolegy ze Sberbank CZ jsme se zúčastnili Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Užili jsme si příjemné sportovní odpoledne během na 5 a 10 kilometrů, který je navíc spojen s charitou. I my ve Sberbank podporujeme potřebné a je nám tak taková akce velmi sympatická. Celkem nás běželo více než 30 a celý výtěžek sportovní události bude využit na pomoc rodinám v tísni – rodiny v nepříznivé životní situaci ovlivněné nemocí, ztrátou bydlení či domácím násilím,“ uvedla Marijana Vasilescu, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Sberbank CZ.

Banka dlouhodobě podporuje aktivní zapojování zaměstnanců do dobročinnosti a firemního dobrovolnického programu. Důležité je pro Sberbank podnikat ohleduplně k životnímu prostředí, podporuje též projekty na obnovu krajiny. Sberbank založila vlastní Nadační fond Sberbank CZ. Z něj rozděluje finanční prostředky neziskovým společnostem na projekty, kterými se snaží pomoci zlepšit a zpříjemnit život konkrétním lidem. Nadační fond Sberbank CZ pomáhá především ohroženým dětem nebo podporuje aktivity dětí žijících v sociálně nestandartních podmínkách, ohroženým ženám nebo podporuje programy určených ženám žijících v sociálně nestandartních podmínkách, podporuje zdravotně postižené, seniory a ekologické projekty.

Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.