Digitalizace a přechod na obnovitelné zdroje jako reakce na elektrifikaci a klimatické změny

Ve světě v současnosti probíhá jeden z nejdůležitějších sekulárních růstových trendů naší doby a to rapidní vzestup digitalizace a přechod výroby energií z fosilních paliv na obnovitelné zdroje. Obě tyto změny jsou reakcí na bezprecedentní růst elektrifikace a zrychlení průběhu klimatických změn. 

Společnost Eaton připravila na počátek února sérii tří 60minutových relací s moderovanými panely odborníků z oboru. Tato volně přístupná série živých vystoupení otevře diskusi v oblastech politické legislativy, inovací distribučních sítí, zdraví, bezpečnosti a lidských zdrojů, až po výzvy týkající se projektového financování, inženýrství, zadávání zakázek a výstavby. Tématem bude také  kampaň za „čisté“ rozváděče a eliminaci „nejšpinavějšího“ skleníkového plynu v zelené energii. 

Připojte se během tří dnů k živým debatám, z nichž každá bude obsahovat otázky a odpovědi z řad publika a odborníci z oboru nás provedou oblastí energetiky a obnovitelných zdrojů a globálních politických přístupů. Moderovaná série bude probíhat v anglickém jazyce. 

Den 1: úterý 8. února, 10:00 – 11:00Téma: Energetická transformace a obnovitelné zdroje

Přednášející: Miguel Herrero Cangas, hlavní politický poradce, Solar Power Europe; Jonny Gallagher, hlavní manažer pro veřejné záležitosti a politiku, National Grid ESO; Dirk Kaisers, vedoucí segmentu řízení distribuované energie, Eaton 

Po přívalu oznámení o cíli „Net Zero“ na obou stranách COP26 se naše úvodní panelová debata podívá na vyvíjející se politické prostředí a posoudí jak úroveň budoucích ambicí, tak realitu současných úspěchů. Webinář se bude zabývat růstovým potenciálem obnovitelných zdrojů jako primární hnací silou energetické transformace a bude obsahovat poznatky z panelu o globálních politických rámcích a jednotlivých částech regionální a národní legislativy. Big Tech je již nyní největším investorem do výroby obnovitelné energie na celém světě a jednou z nejrychleji rostoucích skupin klientů pro projekty čisté energie. Více informací zde

Den 2: středa 9. února, od 10 do 11 hodin 

Téma: Řešení pro solární fotovoltaiku: od investice po realizaci projektu se zaměřením na bezpečnost 

Přednášející: Gregor Paterson-Jones, vedoucí partner, NGPJ Consulting; Zoisa North-Bond, generální ředitelka Octopus Energy Generation; Rafael Narezzi, CTO, CF Partners;
Dirk Kaisers, vedoucí segmentu řízení distribuované energie, Eaton 

Jak postupujeme směrem k budoucnosti čisté energie a solární fotovoltaika má hrát ústřední roli v přechodu na udržitelnou energii, přičemž podle nejnovějších trendů a analýz od BloombergNEF bude v roce 2021 podle předpovědi online až 194 GW nové kapacity. Úspěšné přijetí a vývoj solární energie na úrovni projektů však není bez problémů, které by mohly zahrnovat otázky týkající se investic, technologických inovací, změn předpisů, složitosti připojení k síti a bezpečnosti a skladování energie. Druhý webinář v této sérii živých debat přiblíží podrobnosti o úspěšnosti projektu pro solární farmy a parky, počínaje financováním až po expertní pohled z investiční komunity. Více informací zde.

Den 3: čtvrtek 10. února, od 10 do 11 hodinTéma: Eliminace „nejšpinavějšího“ skleníkového plynu v čisté energii 

Přednášející: Dr Axel Friedrich, mezinárodní expert na dopravu a udržitelnost, DUH; Vincent Brongers, Expert Asset Management, Stedin; Profesor Manu Haddad, Cardiff University;
Frits Besseling, manažer rozvoje obchodu pro elektrické systémy a řešení, Eaton 

Není to vidět ani cítit, ale plyn SF6 je plyn s nejsilnějším skleníkovým efektem na planetě a jeho příspěvek nejvíce ovlivňuje globálního oteplování. Plyn SF6, neboli fluorid sírový, je podle IPCC na prvním místě seznamu nejškodlivějších skleníkových plynů s potenciálem globálního oteplování 23.500krát větším než CO2 za období 100 let. Jakmile se dostane do atmosféry, stává se velmi dlouhodobým problémem a zůstává aktivní až 3.200 let. Plyn SF6 je již v EU zakázán používat v řadě předmětů každodenní potřeby, jako jsou dvojitá skla a tenisové míčky, ale v rozvaděčích je stále povolen. Více informací zde.