Tradice: Stromeček splněných přání

Stromeček splněných přání se stal pro Podpořit.cz každoroční vánoční tradicí, během které pomáháme dalším příběhům, které potřebují naší společnou finanční podporu. Od roku 2019 jsme díky Stromečku splněných přání vybrali téměř 200 tisíc Kč, které byly věnovány handicapovaným dětem, dětskému domovu nebo stacionáři pro seniory. 

Každý příběh pro Stromeček splněných přání pečlivě vybíráme, jelikož chceme, aby měl obrovský dosah a zároveň přesah. Chceme, aby se všechny děti i senioři, kterým jsme pomohli, cítili výjimečně… A to včetně našich dárců, kteří příběhy podporují. 

Stromeček splněných přání 2023

Jelikož ukazujeme na témata, které bývají v naší společnosti občas opomíjená… Rozhodli jsme se v letošním roce pro téma zlepšení finanční gramotnosti dětí a mladých lidí v České republice. 

Nadační fond podpořit a Česká fintechová asociace pod vedením Miroslava Lukeše spojily síly a spustili vánoční dobročinnou sbírku, která má za cíl získat finanční prostředky pro realizaci výuky finančních dovedností na školách. Iniciativa vznikla jako odpověď na stále se zvyšující potřebu vzdělávání a podpory v oblasti finančního rozhodování mladé generace.

„Stojím za názorem, že finanční gramotnost je klíčovým aspektem pro životy jednotlivců, ale i společnosti jako celku. Finanční technologie se rychle vyvíjejí a komplexnost moderního finančního prostředí nám nedává na výběr. Mladé generaci musíme poskytnout nástroje a znalosti, které jim umožní správně a odpovědně nakládat s penězi”, říká Radim Oulehla, předseda správní rady Nadačního fondu Podpořit.

Miroslav Lukeš, Předseda představenstva České fintechové asociace, k tomu řekl: „Tato iniciativa je významným krokem pro podporu finanční gramotnosti v naší společnosti. Zapojením fintechů, jejich partnerů a jednotlivců do této akce nejen šíříme povědomí o důležitosti finančního vzdělání, ale také přímo přispíváme k zavedení těchto programů ve spolupráci s Institutem ekonomického vzdělávání – INEV a Nadačním fondem Podpořit. Je to skvělá příležitost ukázat, jak může fintech komunita přispět k lepší budoucnosti.”

Podpora finanční gramotnosti mladých lidí je investicí do budoucnosti. Tato dobročinná sbírka má za cíl vytvořit možnost, kde mladí lidé získají nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti potřebné k efektivnímu řízení svých osobních financí.

Podpořte sbírku na finanční gramotnost

Finanční prostředky získané touto sbírkou budou použity na realizaci programů a projektů zaměřených na finanční gramotnost dětí a mladých lidí v České republice.

Všichni, kteří chtějí podpořit finanční gramotnost dětí a mladých lidí v ČR, mohou darovat libovolnou finanční částku na oficiálním webu Stromečku splněných přání. Zde si také můžete přečíst celý příběh, proč jsme se rozhodli pro toto téma a jak zajistíme vzdělávání na téma finanční gramotnosti.