Dobrá věc hned dvojnásob

Advokáti v Taylor Wessing Česká republika úspěšně uzavřeli v rámci spolupráce s Pro bono aliancí další příběh klienta, který se dostal do těžké životní situace. Díky tomuto vyřešenému případu byla radost z pomoci hned dvojnásobná! Klient získal náhradu nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem a částka pokrývající soudní výlohy byla po dohodě s klientem věnovaná neziskové organizaci Dejme dětem šanci, která pomáhá dětem z dětských domovů. 

Více o spolupráci s Pro bono aliancí a o případu hovoří vedoucí partner Taylor Wessing Česká republika Erwin Hanslik a advokátka Taylor Wessing Česká republika Barbora Antalíková, která se pro bono případu věnovala v týmu s advokátem Pavlem Juřičkou a koncipientkou Kristýnou Koç. Klient Pro bono aliance, kterému advokátní kancelář poskytla právní pomoc, vyjádřil všem v Taylor Wessing své poděkování. 

Erwin Hanslik: „Mezi šest klíčových hodnot Taylor Wessing patří „odpovědnost“. Při své práci odpovědně myslíme a jednáme.  Velmi dobře si uvědomujeme, že každý z nás se někdy může dostat do těžké životní situace, kdy je člověk odkázán na pomoc druhých. Proto již sedmým rokem spolupracujeme s Pro bono aliancí, která zajišťuje právní pomoc pro každého, bez rozdílu majetku, sociálního nebo jiného postavení. Klientům této neziskové organizace poskytujeme bezplatné právní konzultace a poradenství. Pro bono případy se týmy advokátů a koncipientů věnují nad rámec své pracovní agendy. Dnes si k těm již vyřešeným můžeme přičíst další uzavřený pro bono případ, díky kterému jsme mohli udělat radost hned dvojnásobnou, a to nejen klientovi, ale také další neziskové organizaci Dejme dětem šanci. Jedním dobrem jsme tak vytvořili dobro druhé.“ 

Barbora Antalíková: „Případ se týkal klienta, který se v důsledku pracovního úrazu dostal do velmi složité životní situace. K úrazu došlo při provádění bouracích prací na stavbě, kdy se uvolnila cihlová příčka a klienta zasypala. Před samotným prováděním prací nebyli zaměstnanci zaměstnavatelem proškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neobdrželi ani žádné ochranné pomůcky, pracovní poměr byl s klientem sjednán ústně. V důsledku vážných zranění dolních končetin, žeber a pánve klient podstoupil operaci a byl zhruba měsíc hospitalizován. I s odstupem několika let od úrazu má trvalé následky a rovněž je omezen při hledání zaměstnání. Díky naší pomoci soud klientovi přiznal náhradu nemajetkové újmy. Bolestné a ztížení společenského uplatnění bylo vyčísleno na částku 560 000 korun. Jsme rádi, že se nám podařilo dosáhnout odškodnění klienta ze strany zaměstnavatele a klientovi tak pomoci v jeho tíživé situaci. K částce 560 000 korun, kterou klient obdržel, byla také proplacena náhrada nákladů soudního řízení ve výši necelých 85 000 korun. Po dohodě s klientem tuto částku věnujeme neziskové organizaci Dejme dětem šanci, které pomáháme již druhým rokem tím, že finančně podporujeme děti vyrůstající v dětských domovech.“

Erwin Hanslik: „Doménou naší práce je oblast Real estate a M&A, oblast práva duševního vlastnictví, pracovního práva a práva obchodních společností. Specializujeme se i na zastupování klientů v oblasti řešení sporů a arbitráží. Velmi důležitou prioritou je pro nás sektor Life Sciences & healthcare. Vedle toho přispíváme k větší dostupnosti právní pomoci obecně. Práce na pro bono případech umožňuje společné zapojení advokátů a koncipientů. Jako tým tak společně pracujeme pro dobrou věc. Kromě spolupráce s Pro bono aliancí, poskytujeme bezplatné právní poradenství také organizaci Chance 4 Children a dále navštěvujeme a podporujeme seniory v Domově sociálních služeb v Rožďalovicích.“