Pomáháme těm, kdo chtějí systémové změny pro všechny

Finanční dary celkem  400 tisíc korun předala společnost Pears Health Cyber třem pacientským organizacím, peníze pomohou lidem se vzácnými diagnózami a také spolkům a organizacím, které se o ně starají. 

Společnost rozdělila letos už podruhé průběžný výtěžek veřejné sbírky, kterou organizuje na své internetové lékárně a ve které se scházejí příspěvky zaměstnanců společnosti i zákazníků Lékárna.cz. Od loňského října, kdy sbírku spustila,  do ní získala 1,2 milionu korun a 900 tisíc z nich už rozdělila. „Děkujeme zákazníkům, že nám věří v péči o jejich zdraví, ale i starost o zdraví těch, kterým se ho nedostává. Každou darovanou korunu posíláme těm, kteří jsou se svými těžkými zdravotními potížemi pro společnost neviditelní a často bohužel i pro zdravotní nebo sociální systém,“ říká PharmDr. Vladimír Finsterle, majitel a zakladatel společnosti.

„Žít s ultravzácnou nemocí znamená, že jste odkázaní jen sami na sebe a pořád hledáte informace, pomoc. Máte spoustu specifických problémů a potřeb, o všechno musíte bojovat a často prohráváte,“ shrnuje Petra Suchá, předsedkyně spolku Metoděj, který se stará o děti se vzácnými metabolickými poruchami. 

Společnost v srpnu 2021 podpořila:

  • 150 tisíc korun pro Parent Project, z.s.
  • 150 tisíc korun pro Metoděj, z.s.
  • 100 tisíc korun pro Paleček, společnost lidí malého vzrůstu

„Média nabízejí příběhy  nemocných dětí,  pro které není u nás léčba, a lidé jim pomohou, sesbírají potřebnou částku a často i víc. My ale jdeme jinou cestou: organizujeme sbírku a společně podporujeme aktivity těch pacientských organizací, které kromě práce pro své pacienty chtějí prosadit i potřebné změny v systému zdravotní a sociální péče, tedy změnit k lepšímu život všech svých pacientů. To už nezní tak dojemně ani sexy, sem už média nedohlédnou, ale tady vidíme největší smysl naší pomoci. Tito lidé jsou pro nás stejně vzácní jako diagnózy jejich pacientů,“ říká k dobročinnému projektu Vzácní vzácným společnosti Pears Health Cyber její majitel a zakladatel Vladimír Finsterle. Dodává, že výtěžek aktuální sbírky na Lékárna.cz je nejsilnější ze všech sbírek, které od roku 2013 společnost pořádala. 

Společnost už rozdělila z různých svých sbírek v minulosti víc než 2,6 milionů korun vzácně nemocným a důsledně jim posílá každou získanou korunu. Podporu získaly Debra, Klub nemocných cystickou fibrózou, Česká asociace vzácně nemocných, Metoděj, Parent Project, Paleček. 

Od loňského roku se věnuje i podpoře seniorů a sociálních služeb pro ně v Chrudimi, kde Lékárna.cz sídlí – rozdala v době pandemie věcné dary v hodnotě téměř 0,5 milionu korun a i v této pomoci chce pokračovat. 

Zdroj obrázku: Pears Health Cyber