Tesco chce snížit ekologickou stopu prostřednictvím cenově dostupných a zdravých potravin

Dne 29.7. 2021 byl tzv. Earth Overshoot Day, Den překročení kapacity Země, který nám připomíná náš nadměrně konzumní životní styl. Právě dnes WWF a Tesco oznámily průkopnické partnerství s dlouhodobým cílem podpořit přechod k dostupným a udržitelným možnostem každodenního nakupování v České republice, v Maďarsku a na Slovensku.

V letošním roce připadá Den překročení kapacity Země již na 29. července. Tímto dnem tak lidstvo pro letošek vyčerpalo veškeré přírodní zdroje, které je Země schopna za celý rok obnovit. To znamená, že náš současný způsob života vyžaduje takovou spotřebu, která 1,7násobně překračuje možnosti přírodních zdrojů naši planety.  Všichni proto musíme udělat změnu, abychom zajistili její budoucnost.

Nově v Česku Fairtrade banány - udržitelná spotřeba

Způsob, jakým vyrábíme, distribuujeme a konzumujeme potraviny, je významnou součástí naší ekologické stopy. Potraviny se stávají největším zdrojem emisí skleníkových plynů. 40 % všech vyrobených potravin je vyplýtvána. Potraviny, které se nikdy nesní, jsou zodpovědné za 8 % globálních emisí skleníkových plynů a výroba potravin je jedním z největších přispěvatelů ztráty biologické rozmanitosti a přírodních stanovišť2. Přibližně 61,5 % přírodních stanovišť ve střední a východní Evropě je ovlivněno zemědělskou výrobou.

Tesco a WWF proto spojily své síly ke zvýšení povědomí o udržitelných stravovacích návycích pro zlepšení zdraví a zmírnění dopadu našich potravin na životní prostředí.

„Náš potravinový systém spoléhá na přírodu, ale příroda má potíže.“ Dnes, v Den překročení kapacity Země, chceme zdůraznit skutečnost, že doslova spotřebováváme naši budoucnost – a potraviny, které vyrábíme a konzumujeme, jsou velkou součástí tohoto problému. Proto vítám partnerství WWF se společností Tesco, jedním z předních maloobchodních řetězců vČeské republice, Maďarsku a na Slovensku, protože podpoří přechod k udržitelným a zároveň dostupným možnostem každodenního nakupování v těchto zemích“, říká Andreas Beckmann, výkonný ředitel WWF pro střední a východní Evropu.

Matt Simister, generální ředitel Tesco pro Střední Evropu, k tomuto partnerství uvedl: „Jsem rád, že můžeme pracovat s odborností a zápalem, které WWF přináší. Sdílíme snahu snížit dopad produkce potravin na planetu a podporovat posun směrem k udržitelnější spotřebě a výrobě. Potraviny jsou základem našeho zdraví a zdraví naší planety a naši zákazníci od nás čekají pomocnou ruku. Naše partnerství s WWF se zaměří na zvyšování povědomí a podporu změn v celém dodavatelském řetězci z farmy na vidličku.“

Fairtrade - udržitelná spotřeba a udržitelnost

Partnerství Tesco a WWF ve střední Evropě se zaměří na tři klíčové oblasti:

 • Zvyšování povědomí zaměstnanců Tesco o úloze, kterou mohou hrát při snižování dopadu fungování společnosti na životní prostředí a přírodu;
 • Podpora zájmu zákazníků a zvyšování jejich povědomí o každodenní rozhodování o udržitelných potravinách;
 • Spolupráce s dodavateli a partnery za účelem zvyšování povědomí o osvědčených postupech udržitelné výroby a zajištění cenově dostupných možností pro nakupující.

Další podrobnosti o partnerství najdete na  https://corporate.itesco.cz/ 

Ediční poznámky:

WWF

WWF, nezávislá organizace pro ochranu přírody, která je aktivní v téměř 100 zemích, usiluje o zachování přírodního světa ve prospěch lidí a volné přírody.

Ve spolupráci s mnoha dalšími – od jednotlivců a komunit po podniky a vlády – se WWF naléhavě snaží chránit a obnovovat přírodní stanoviště, zastavit hromadné vymírání divoké přírody a zajistit udržitelný způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme.

Posláním WWF je zastavení degradace přírodního prostředí Země a budování budoucnosti, ve které lidé žijí v souladu s přírodou, a to prostřednictvím:

● zachování biologické rozmanitosti světa

● zajištění udržitelného využívání obnovitelných přírodních zdrojů

● podpora snižování znečištění a nehospodárné spotřeby.

Jako součást globální organizace na ochranu přírody World Wide Fund for Nature (WWF) usiluje WWF střední a východní Evropa (WWF-CEE) o živou planetu v sedmi zemích – Bulharska, České republiky, Maďarska, Moldavska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny (http://www.wwfcee.org).

Tesco

Tesco provozuje 183 obchodů v České republice, přičemž obslouží 2,3 milionů zákazníků každý týden.

Little Helps Plan, strategie zahájená v roce 2017, kterými se společnost Tesco zaměřuje na klíčové environmentální a sociální výzvy, kterým čelí její zákazníci, kolegové a komunity.

Dosavadní hlavní výsledky Little Helps Plan zahrnují:

 • Snížení plýtvání potravinami v Tescu v České republice 71% od roku 2016/2017
 • Odstranění všech těžko recyklovatelných materiálů z obalů produktů vlastní značky Tesco ve střední Evropě
 • 100% elektřiny využívané v našich obchodech z obnovitelných zdrojů
 • 100% palmového oleje použitého v produktech Tesco v regionu je certifikováno podle standardu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
 • 98% výrobků Tesco z papíru či ze dřeva prodávaných ve střední Evropě má certifikát Forest Stewardship Council (FSC) / Program pro schválení lesní certifikace (PEFC) nebo pochází z recyklovaného zdroje.

Hlavní závazky Little Helps Plan do budoucna zahrnují:

 • Směřování k nulovému plýtvání potravinami v našich vlastních provozech
 • Dosažení nulových emisí do roku 2050
 • Zvýšení prodeje alternativních masných výrobků rostlinného původu o 300% do roku 2025
 • Všechna balení Tesco budou do roku 2025 100% recyklovatelná

Více informací najdete zde: Tesco Little Helps Plan a tady: https://www.tescoplc.com/sustainability/.