Úžasné příběhy, kterým jsme společně pomohli v roce 2020

Rok 2020 byl nevyzpytatelný a určitým způsobem těžký pro všechny. To nás ovšem neodradilo v pomoci lidem, kteří ji potřebují.

Domovinka v Plzni

Loňský rok jsme začali krásně ukončením sbírky pro plzeňskou Domovinku, která poskytuje sociální a zdravotní služby seniorům, kterým jsme tímto příběhem pomohli. Tým Domovinky Plzeň se rozhodl, že nechce, aby jejich klienti trávili Vánoce, Nový rok nebo kterýkoliv jiný den v roce sami, proto zajistili canisteraputku, pejska Hessy. Vybranou částkou 15 281 Kč se zajistilo celých 52 hodin canisterapie, a ještě velký balík granulí k tomu! Díky ochotě týmu Domovinky Plzeň a dodržení hygienický pravidel  jsme se mohli do Domovinky podívat a předat penízky osobně.

Diakonie ČCE

V loňském roce jsme se rozhodli, vzhledem k situaci, která zasáhla celý svět, pomoci brněnské pobočce Diakonie ČCE. Diakonie ČCE pomáhá každý den tisícům lidí, kteří se nacházejí v nepříznivých životních situacích a provozuje více než 150 zařízení po celé ČR.

Součástí brněnské Diakonie je Chráněné bydlení Ovečka pro osoby s duševními poruchami. Jedná se o osoby, které nejsou schopny samy, ani s pomocí rodiny, zajistit si své životní potřeby nebo jim rodinné prostředí nevyhovuje a mají zájem žít samostatně v chráněných podmínkách.

Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice.

Po domluvě s týmem brněnské Diakonie jsme vybírali částku 8 000 Kč na hygienické pomůcky pro klienty Chráněného bydlení Ovečka. Hygienické pomůcky byly a jsou za současné situace důležitou výbavou nás všechny a klientům CHBO usnadnily možnost se vidět se svými blízkými.

Diakonie ČCE - Podpořit.cz

Děti s mozkovou obrnou

Během letních měsíců se na Podpořit.cz vybírala částka 15 000 Kč pro děti, které jsme tímto podpořili v boji proti mozkové obrně. Mozková obrna a neurologické onemocnění způsobují u dětí problémy s motorikou, je pro ně tedy nezbytné, aby navštěvovaly terapie, kde jim s tím mohou pomoci odborníci.

Tým lékařů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů pomáhá dětem také se začleněním do života v běžné společnosti a komunitě. To, že jim jejich nemoc způsobuje problémy s motorikou, samozřejmě ovlivňuje a limituje jejich sociální dovednosti a výkon u praktických aktivit, které jsou nezbytné pro zapojení do běžného života. Terapie jim však pomůžou se soběstačností, a tak výrazně zvýší kvalitu jejich života.

Vybraná částka pro děti, které bojují proti mozkové obrně, se rozdělila na terapie FyzioErgo Home, kdy fyzioterapeut a ergoterapeut pomáhá dětem přímo u nich doma. Dále na terapii znakového jazyka, která dětem umožní se lépe dorozumívat. A také na terapii Snoelezen, která aktivuje smysly dětí ve speciálně vybavené místnosti.

A kdo je to vlastně ergoterapeut? To je člověk, který pracuje s dětmi se speciálními potřebami a různým typem znevýhodnění, problémy s pohybem, smyslovými systémy nebo pozorností.

Vánoční příběhy

S vánočním obdobím loňského roku přišla série úspěšných Vánočních příběhů, během kterých, se nám ve spolupráci s Vesmírným kuřetem a Newton College, podařilo dodržet tradici Stromečku splněných přání a vybrat penízky pro ty, kteří to potřebují nejvíce. Jelikož se zaměstnanci, studenti a absolventi naší alma mater rozhodli, že budou pomáhat online na 200 %, dokázali jsme pomoci hned několika dětem.

Eliška se vzácnou nemocí CDKL5

Po příběhu dětí s mozkovou obrnou přišla další malá bojovnice Eliška, které ve 2,5 letech lékaři diagnostikovali vzácné genetické onemocnění CDKL5. Je to onemocnění, kterým v České republice trpí pouze 5 pacientů a na celém světě jich není ani 1000. Pro Eliščin rozvoj je nesmírně důležité pravidelně cvičit, a proto jsme se s rodiči Elišky rozhodli vybrat penízky na rehabilitace ve slovenském Neurinu. Díky naší společné pomoci se podařilo vybrat 21 116 Kč! I tato částka umožní Elišce rehabilitovat 14 dní na Slovensku pod vedením skvělých odbornic.

Maminka Elišky: „Tyto pohyby vidíme jako nutné a důležité v tom, že pro nás rodiče je asi nejtěžší ze všech terapií kvalitně odcvičit – k aktuálnímu stavu Elišky – roste a vyvíjí se.

Filípek s vadou dolních končetin

Jedním z těchto vánočních příběhů byl Filípek s vadou dolních končetin. Filípek již od malička miluje hudbu. Hraje výborně na klavír a housle, proto se on i jeho rodiče rozhodli, že se přihlásí na konzervatoř. Pro Filípka se během prosince vybíraly penízky na speciální zvedák, který mu pomůže nacvičovat chůzi a také rehabilitovat.

Štěpánek s centrální svalovou hypotonií

Dalším vánočním příběhem byl Štěpánek, který trpí centrální svalovou hypotonií. Je to stav, který zhoršuje schopnost pohybu a je nutné pořádně cvičit. Maminka Štěpánka je na výchovu syna sama, a proto jsme se rozhodli jí pomoct tím, že vybereme část peněz na terapie v Armandi Therapy Clinic, díky kterým můžou s jeho nelehkou nemocí bojovat statečně dál.

Maminka Štěpánka: „I přes veškeré překážky, které nám život nebo možná osud sune do cesty, se snažíme být neustále pozitivní a snažím se k tomu vést i mé děti, aby se nikdy jen tak lehce z boje nevzdaly. Neboť bojovat v životě se velice vyplácí“

Šimonek s poruchou CFC syndrom

Štěpánka a Fílu doplnil Šimonek, který bojuje s genetickou poruchou CFC syndrom. Tato porucha znamená, že jeden z chromozómů v jeho těle je „porouchaný“ a nedá se opravit. Šimonkův vývoj je tedy výrazně opožděný, jak mentálně, tak fyzicky. Kvůli tomuto onemocnění Šimonka čeká celoživotní boj. Léčba tohoto onemocnění je velice nákladná a vybraná částka pro Šimonka byla na jednu z potřebných terapií, které ho posouvají dál.

Počítače dětem

Jelikož jsme se rozhodli, že Stromeček splněných přání bude věnován dětským příběhům, nemohl chybět skvělý projekt Počítače dětem, který taktéž vznikl v minulém roce. Vzhledem k těžké situaci, která nás všechny jakýmsi způsobem donutila zabouchnout dveře a zůstat doma, museli jsme se všichni přesunout do online světa. Na tento režim přešly i školy po celé České republice a začalo se s online výukou. Bohužel, i v dnešní době jsou rodiny, které nemají možnost, aby si pořídily jeden nebo dva notebooky a zajistily tak dětem přístup k online výuce. Projekt Počítače dětem umožňuje za 900 Kč pořídit jeden počítač, který poté doručí dítěti, které jej potřebuje. V rámci vánočních příběhů se vybrala částka, která umožnila několik těchto počítačů dostat k dětem, které je potřebují.

Děkujeme všem, kteří se podíleli a byli s námi na tomto úžasném dobrotažení v roce 2020. Letos společně jedeme dál!