Nadace O2 rozdala téměř pět milionů korun. Peníze pomohou s mediální gramotností i online bezpečností dětí

Zdroj obrázku: NadaceO2.cz

Nadace O2 i letos již potřetí vyhlásila grantovou výzvu na podporu digitálních kompetencí učitelů, žáků a také jejich rodičů, které se mohly zúčastnit školy se svými projekty z oblasti digitální gramotnosti. Pětičlenná porota v listopadu vybrala 67 základních škol, které získaly v průměru 70 tisíc korun na podporu vzdělávacích aktivit. Celkem Nadace O2 rozdala téměř pět milionů korun.

  • Celkový počet přihlášek: 252
  • Podpořené školy: 67
  • Celková rozdělená podpora: 4 692 804 korun
  • Průměrná výše grantu: 70 042 korun

„V letošním roce se přihlásilo 252 škol, což představuje největší počet přihlášek ze všech tří dosavadních grantových výzev,“ vysvětluje Dominika Herdová, manažerka Nadace O2. Překvapivé podle ní bylo i zapojení různých typů vzdělávacích institucí – kromě běžných základních škol zájem projevilo například i šest speciálních škol se zaměřením na různá postižení nebo devět alternativních škol. Ze všech zaslaných projektů pak porota vybrala 67 škol, kterým grantový program finančně dopomůže k realizaci jejich plánů.

Školy, které se zapojily do grantové výzvy, musely zpracovat projekt, ve kterém vysvětlily, na co by finance využily. „Pětičlenná hodnotící komise pak měla opravdu těžký úkol, a to vybrat k podpoře nejen ty nejkvalitnější žádosti, ale zároveň i nejpotřebnější,“ doplňuje k výběru výherních škol Herdová.

Počty zapojených škol v krajích

Podle Kláry Hrubé, manažerky vzdělávání projektu E-Bezpečí a jedné z porotkyň, byly v letošním ročníku nejčastější požadavky na podporu rozvoje učitelských kompetencí. „Objevila se znatelná potřeba vzdělávat pedagogy, hlavně kvůli novému opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Z něho totiž vyplývá nová povinnost škol pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií,“ popisuje Hrubá.

S tím souhlasí i další členka poroty, vedoucí oddělení metodického řízení a podpory přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Martina Macová Budinská. Ta zmiňuje zájem posunout kupředu kompetence učitelského sboru, a tím i navýšit digitální gramotnost u žáků a jejich rodičů. “ Mile nás překvapilo, že cílovou skupinu tvoří různorodé spektrum škol – od velkých městských, zpravidla sídlištních, tak po menší instituce, malotřídky či školy z problémových lokalit,“ vysvětluje porotkyně a dodává: “ Zaujaly nás i projekty speciálních škol, které se snaží dětem, které vzdělávají a jejichž vzdělávací dráha je od počátku složitější, vytvářet adekvátní podmínky pro moderní formy učení.“

Cílem Nadace O2 je poskytnout v rámci projektu O2 Chytrá škola nejen peněžní podporu školám, které ji potřebují, ale i vzdělávat učitele, rodiče či děti v internetovém světě. “ Je báječné, že Nadace O2 je zde pro školy, které třeba vědí jak, ale potřebují na rozjezd nezbytnou finanční injekci. Současně svou výzvou i ukazuje školám, které zatím v digitálním světě tápou, že toto je vhodná cesta, po které se mohou vydat, a to právě za pomoci Nadace O2,“ dodává Macová Budinská.

Důležitost grantové výzvy potvrzuje i učitelka Základní školy Davle Pavla Charvátová, která chce dětem pomoci se lépe orientovat ve světě médií. Škola byla vybrána pro finanční podporu již v roce 2019. Grantovou výzvu ale vyhrála i letos. „Chceme dětem přiblížit nástrahy sociálních sítí a pomoct jim pochopit, na co a proč si dávat pozor ve virtuálním světě. Nově bychom do vzdělávání v této oblasti zapojili i náš pedagogický sbor,“ říká Charvátová.

Letošní ročník grantového programu již skončil, ale příští rok budou mít školy opět příležitost se přihlásit a získat finanční prostředky na rozvoj vzdělávacích aktivit v oblasti digitální gramotnosti. Veškeré podmínky i informace mohou zájemci nalézt v záložce Grantový program v O2 Chytré škole.

„Jděte do toho, má to smysl. Všechny náměty, které nabízí portál O2 Chytrá škola, jsou navíc ideální jako mezipředmětová průřezová témata. Pokud tedy najdete spřízněné kolegy, můžete téma online bezpečnosti i mediální a digitální gramotnosti skvěle propojit v různých hodinách a předmětech,“ vzkazuje nezapojeným školám Charvátová.